IN LOVING MEMORY OF:


First Name:
Last Name:
Rank:
Regiment:
Military Number:
Place of Birth:
Place of Death:
Date of Death:
Age:
Additional Information:
Déan teagmháil linn

 

Déan teagmháil linn le do thoil le grianghraif nó eolas ar bith atá agat maidir le saighdiúr ó Ghaillimh a maraíodh sa Chogadh Mór. Ba bhreá linn cloisteáil uait.

 

Sonraí cuideachta: Cuideachta Chuimhneachán an Chogaidh Mhóir i nGaillimh Teoranta

 

Uimhir chláraithe chuideachta: 676169

 

Oifig chláraithe: Eastát Pháirc na Maighne, Mainistir Chnoc Muaidhe, Tuaim, Co. na Gaillimhe

Uachtarán: James Larkin

 

Fón: 085 144 7762 – ríomhphost: jim059@hotmail.com

 

Rúnaí na cuideachta: Dolores Brogan-Curran

 

ríomhphost: galwaygreatwar1memorial@gmail.com

 

Uimhir Oifige: 085 768 4123

 

Lean sinn ar Facebook: http://www.facebook.com/GalwayMemorial